CAD engineering s. r. o. is an independent engineering partner for the international automotive industry. Our services include comprehensive production plant planning and car-body production line design, including technical files. Our large team of highly qualified and knowledgeable engineers and technicians uses cutting-edge technologies to develop new designs for your automotive applications.

Dotace_pub

Rozšíření služeb outsourcingového střediska CAD engineering

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_077/0008514

Cílem projektu je rozvoj centra sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením, které vede ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity a kvality podpůrných činností zaměřené na vývoj, modulaci a simulaci výrobních linek pro externí zákazníky, a tím přispívá k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v této oblasti.

Projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.